Szkolenia | Kursy | Usługi - KŁAMSTWO - Szkolenia | Kursy | Usługi – SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – szkolenia dla firm i instytucji, szkolenia zamknięte, szkolenia in company, usługi szkoleniowe. Artur Frydrych. Szkolenia praktyczne. Warsztaty dla firm. Szkolenia dla urzędów. Szkolenia dla urzędników.

Szkolenia w których stawiamy na jakość!Wiedza, która daje przewagę!

SPECJALISTA
.edu.pl
MENU
Przejdź do treści

Szkolenia | Kursy | Usługi - KŁAMSTWO

KŁAMSTWO
Atuty których szukasz!

KURSY i SZKOLENIA

Tytuł szkolenia:IDENTYFIKACJA (ROZPOZNANIE) KŁAMSTWA
oraz nieszczerych postaw i zachowań
w relacjach interpersonalnych.


Podstawowe techniki i metody osobopoznawcze badające i pozwalające ujawniać kłamstwo i zachowania nieszczere w kontaktach i relacjach interpersonalnych poprzez analizę wypowiedzi werbalnych i zachowań pozawerbalnych w trakcie rozmowy.
O szkoleniu:Kłamstwo… Mamy z nim do czynienia na co dzień. Jest wszechobecne. Przeprowadzane co jakiś czas badania wskazują, że świadomie lub nie każdy z nas kłamie średnio kilkanaście razy dziennie. Trudno uwierzyć, a jednak takie są fakty. Nie zawsze kłamstwo tyczy spraw doniosłych. Niekiedy to nieszczery uśmiech, innym razem to drobne „kłamstewka” w stylu „masz ładna sukienkę”, „miło mi Pana gościć”, „dziękuję za zakupy i zapraszam ponownie”. Nie mówimy tego szczerze, lecz dlatego, że sytuacja, normy społeczne, wyuczona poprawność czy niechęć zrobienia przykrości drugiej osobie nakazują takie a nie inne zachowanie. A czy umiemy rozpoznawać kłamstwo? Intuicyjnie poniekąd każdy ma taką zdolność. Ale sama intuicja to za mało. Potrzebna jest fachowa wiedza pozwalająca identyfikować uzewnętrzniane symptomy nieszczerości.

Wbrew pozorom, kłamstwo czy nieszczerość to skomplikowany proces psycho-fizyczny, dziejący się w umyśle kłamcy a jednocześnie uzewnętrzniający się w postaci wielu śladów, cech i symptomów fizycznych widocznych i łatwych do identyfikacji. To często nawet kilkanaście jednocześnie występujących symptomów. Żaden człowiek nie jest w stanie wszystkich zamaskować ani też wyłapać czy rozpoznać w czasie rzeczywistym. Ale zamaskowanie lub zidentyfikowanie nawet 2-3 z nich daje realną przewagę nad przeciwnikiem. Trzeba tylko wiedzieć kiedy i na co zwracać uwagę. Skuteczność kłamstwa to w dużej mierze wypadkowa umiejętności kłamiącego i okłamywanego. Warto w tej „grze” zwiększyć swoje szanse…

Wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu…
Program szkolenia:Nasza percepcja rozmówcy jako narzędzie samomanipulacji i błędnych wniosków.
Podstawowe cechy szczerych zachowań i wypowiedzi.
Podstawowe cechy nieszczerych zachowań i wypowiedzi.
Symptomy werbalne kłamstwa.
Symptomy kłamstwa w treści relacji.
Kłamstwo świadome.
Kłamstwo nieświadome.
Ułomność pamięci ludzkiej.
Przeinaczenia i uzupełnienia nieświadome.
Stereotypizacja.
Błędy postrzegania.
Cechy kłamstwa normalnego i patologicznego.
Rozpoznanie kłamstwa w oparciu o cechy niewerbalne.
Zachowania i przekazy pozawerbalne pozwalające ocenić szczerość przekazu.
Odruchy kontrolowalne i bezwarunkowe ujawniające kłamstwo.
Mikrogrymasy.
Postawy.
Emocje.
Maskowanie przekazu pozawerbalnego.
Spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym.
Wskaźniki kłamstwa / nieszczerości.
Ocena przekazu i narzędzia wspomagające ocenę.
ZAJĘCIA WARSZTATOWE


Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!
Aktualnie proponuję trzy gotowe programy szkolenia antykorupcyjnego, z których każdy może zostać dodatkowo zmodyfikowany wg. indywidualnych życzeń zamawiającego. Sa to:


Szczegółowy opis każdego z ww. szkoleń antykorupcyjnych wraz z jego programem i dodatkowymi informacjami znajduje się poniżej.

W zakresach określonych programami poszczególnych szkoleń świadczę także antykorupcyjne usługi eksperckie.

Realizacja wszystkich szkoleń z możliwością
DOJAZDU DO KLIENTA na terenie całego kraju.

Zapraszam.
KŁAMSTWO | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | ujawnianie kłamstwa | badanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy kłamcy | mikroekspersja kłamcy | nieszczerość | prawdomówność | cechy kłamstwa | rodzaje kłamstwa | rozmowy wyjaśniające | mimika kłamcy | wykrywanie kłamstwa | rozmowa wyjaśniająca | psychologia kłamstwa | motywy kłamstwa | przyczyny kłamstwa | kłamanie | dochodzenie prawdy | mikromimika twarzy | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | jak kłamać | wiarygodne kłamstwo | mikrogrymasy | emocje twarzy | kłamstwo celowe | białe kłamstwo | magia kłamstwa | metody rozpoznawania kłamstwa | anatomia kłamstwa | poznać kłamstwo | rozpoznać kłamstwo | mimika twarzy kłamcy | Artur Frydrych | szkolenia kłamstwo | szkolenia rozpoznanie kłamstwa | szkolenia skutecznego kłamania | nauka kłamstwa | jak skutecznie kłamać | kursy kłamstwa | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Wróć do spisu treści