Szkolenia | Kursy | Usługi - ANTYKORUPCJA - Szkolenia | Kursy | Usługi – SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – szkolenia dla firm i instytucji, szkolenia zamknięte, szkolenia in company, usługi szkoleniowe. Artur Frydrych. Szkolenia praktyczne. Warsztaty dla firm. Szkolenia dla urzędów. Szkolenia dla urzędników.

MENU
Przejdź do treści
Atuty których szukasz!
ANTYKORUPCJA

KURSY i SZKOLENIA | USŁUGI EKSPERCKIE | KONTAKT

SZKOLENIA
To jest ważne!


Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego w ramach zagadnień objętych programami moich szkoleń, ich uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.

Pozostaję do dyspozycji.
Zapraszam.

ATAK SOCJOTECHNICZNY JAKO NARZĘDZIE WYŁUDZANIA INFORMACJI.
Tytuł szkolenia:Socjotechnika i atak socjotechniczny jako narzędzia pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych podmiotu.
Opis szkolenia:


W ostatnich latach w Polsce, coraz częściej można zaobserwować zjawisko wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych do pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych przedsiębiorstw i instytucji. Większość podmiotów chcących chronić posiadane zasoby informacyjne inwestuje ogromne środki w zabezpieczenia fizyczne i teleinformatyczne, zapominając jednocześnie o zabezpieczeniu najsłabszego ogniwa systemu czyli człowieka, a tym samym pozostawia szeroko otwartą furtkę dla każdego napastnika chcącego pozyskać nieuprawniony dostęp do tych zasobów, a wykorzystującego w tym celu narzędzia socjotechniczne.Program szkolenia:


SOCJOTECHNIKA
Definicja socjotechniki,
Narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania,
Socjotechnika w otaczającej nas rzeczywistości,
Podatność na manipulacje socjotechniczne.

ATAK SOCJOTECHNICZNY
Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji,
Definicja ataku socjotechnicznego,
Dobór (typowanie) celu ataku,
Dobór czasu i miejsca ataku,
Etapy ataku socjotechnicznego,
Praktyczne metody stosowane podczas ataku,
Symptomy ataku,
Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę,
Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
Działania prewencyjne.

SOCJOTECHNIKA SZPIEGOWSKA W CYBERPRZESTRZENI
Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie,
Pozorna anonimowość w internecie,
Atak socjotechniczny w świecie wirtualnym,
Dobór celu ataku,
Czasu i miejsca ataku,
Etapy ataku,
Praktyczne metody stosowane podczas ataku,
Symptomy ataku,
Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
Niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym,
Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
Działania prewencyjne,
Ochrona własnej tożsamości w internecie,
Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie,
Nawiązywanie e-kontaktu,
Ślady naszej działalności w internecie,
Przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny.

MANIPULACJA PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM
Stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko).
Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych).
Tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających.
Techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością).
Nieprzewidywalny czynnik ludzki.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE  &  KONSULTACJE INDYWIDUALNEDodatkowe informacje o szkoleniu:Czas szkolenia:

Szkolenie jednodniowe.
(ok. 7 godzin.)


Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane w miejscu uzgodnionym ze zlecającym na terenie całego kraju.


Wykładowca:

Szkolenie prowadzi Artur Frydrych.
Więcej informacji o wykładowcy w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach lub kliknij tutaj.


Cena szkolenia:

Zobacz cennik szkoleń indywidualnych i realizowanych w małych grupach udostępniony w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach lub kliknij tutaj.


Informacje uzupełniające:

Szkolenia w których stawiamy na jakość. Dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące realizacji szkoleń udostępniamy w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach.


Dopasowanie szkolenia:

Każdy z proponowanych programów szkoleń może zostać zmodyfikowany w sposób uwzględniający życzenia zamawiającego, także poprzez dodanie zagadnień zawartych w programach innych szkoleń prezentowanych na tej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

USŁUGI EKSPERCKIE
W zakresie określonym programami poszczególnych szkoleń świadcze także usługi eksperckie, doradcze i wdrożeniowe oraz wsparcia metodycznego.

W sprawie szczegółowej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
KURSY i SZKOLENIA

SZKOLENIA ANTYKORUPCYJNE


Podstawowe szkolenie antykorupcyjne.


PODSTAWOWE

szkolenie antykorupcyjne

Szkolenia antykorupcyjne prowadzone są z uwzględnieniem wytycznych CBA dla tego typu szkoleń kierowanych do organów administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych podmiotów funkcjonujących w obszarach zagrożenia korupcją.


Opis podstawowego szkolenia antykorupcyjnego:

Korupcja to zjawisko które chociaż w ostatnich latach uległo znacznemu ograniczeniu to w dalszym ciągu pozostaje realnym problemem który dotyka zarówno organy administracji publicznej, podmioty zawiadujące majątkiem publicznym jak i przedsiębiorców czy zwykłych obywateli zarówno na styku z administracją jak i innych kontaktach w których jedna ze stron jest uprzywilejowana wobec drugiej (decyduje o czymś istotnym dla drugiej strony).

Nasze podstawowe szkolenie antykorupcyjne kierujemy do podmiotów i osób w nich zatrudnionych które w związku ze swoją działalnością są narażone na pokusy korupcyjne, po obu stronach procederu (dający, biorący, proponujący, żądający…). W jego trakcie pokażemy podstawowe symptomy zagrożeń korupcyjnych oraz sposoby postępowania w przypadku ich zaistnienia. Poniżej zaproponowany program szkolenia każdorazowo może zostać dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb zamawiającego związanych z rodzajem podmiotu, branżą czy rynkiem na którym funkcjonuje, specyfiką zagrożeń korupcyjnych dotyczących danego podmiotu.Program / zagadnienia omawiane podczas podstawowego szkolenia antykorupcyjnego:

Wprowadzenie.
Definicja korupcji.
Rodzaje korupcji.
Odpowiedzialność karna za czyny korupcyjne.
Niekaralne formy korupcji.
Odpowiedzialność dyscyplinarna za czyny korupcyjne.
Korupcja jako cel pozorny.
Symptomy zjawisk korupcyjnych.
Właściwa reakcja w przypadku zaistnienia zdarzenia korupcyjnego lub podejrzenia możliwości jego zaistnienia w przyszłości.
Zachowania które powinny budzić czujność i wzmożoną ostrożność podczas kontaktu.
Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z "łapówką".
Korupcja jako narzędzie w procesie wywierania nacisku (cel pozorny i cel rzeczywisty - dalekosiężny).
Wewnętrzne procedury antykorupcyjne.
Narzędzia (metody) behawioralne służące badaniu potencjalnej podatności na korupcję. Stosowanie i rozpoznanie ich stosowania.
Pytania / konsultacje indywidualne.Czas trwania podstawowego szkolenia antykorupcyjnego:

Szkolenie jednodniowe
trwające ok. 4-6 godzin.To jest ważne!

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce SZKOLENIA  w sekcji "Szkolenia, w których stawiamy na jakość!"

Pozostaję do dyspozycji.
Zapraszam.Cena podstawowego szkolenia antykorupcyjnego:

Zobacz cennik szkoleń wewnętrznych (indywidualnych oraz realizowanych w małych grupach) z dojazdem na terenie całego kraju.Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.


Więcej informacji o wykładowcy jest dostępnych w zakładce "Szkolenia - informacje ogólne o szkoleniach" w menu głównym.

Rozszerzone szkolenie antykorupcyjne.


ROZSZERZONE

szkolenie antykorupcyjne

Szkolenia antykorupcyjne prowadzone są z uwzględnieniem wytycznych CBA dla tego typu szkoleń kierowanych do organów administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych podmiotów funkcjonujących w obszarach zagrożenia korupcją.


Opis rozszerzonego szkolenia antykorupcyjnego:

Korupcja to zjawisko które chociaż w ostatnich latach uległo znacznemu ograniczeniu to w dalszym ciągu pozostaje realnym problemem który dotyka zarówno organy administracji publicznej, podmioty zawiadujące majątkiem publicznym jak i przedsiębiorców czy zwykłych obywateli zarówno na styku z administracją jak i innych kontaktach w których jedna ze stron jest uprzywilejowana wobec drugiej (decyduje o czymś istotnym dla drugiej strony).

Nasze szkolenie antykorupcyjne w wersji rozszerzonej kierujemy do podmiotów i osób w nich zatrudnionych które w związku ze swoją działalnością są narażone na pokusy korupcyjne, po obu stronach procederu (dający, biorący, proponujący, żądający…). W jego trakcie pokażemy podstawowe symptomy zagrożeń korupcyjnych oraz sposoby postępowania w przypadku ich zaistnienia. Poniżej zaproponowany program szkolenia każdorazowo może zostać dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb zamawiającego związanych z rodzajem podmiotu, branżą czy rynkiem na którym funkcjonuje, specyfiką zagrożeń korupcyjnych dotyczących danego podmiotu.

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie jego uczestników do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia korupcją. Zachowań które z jednej strony będą ograniczały sam proceder korupcyjny a z drugiej zapewnią bezpieczeństwo prawne osób które stały się mimowolnymi uczestnikami zdarzeń i sytuacji korupcyjnych poprzez pokazanie właściwych (zalecanych) wzorców zachowań w sytuacjach o charakterze korupcyjnym.

Warto w tym miejscu zauważyć, że nie zawsze propozycja korupcyjna pada bezpośrednio i wprost. Obie strony potencjalnego procederu zdają sobie bowiem sprawę z ryzyk związanych nie tylko z samym uwikłaniem się w proceder, ale także już z samą propozycją korzyści (zażądaniem, zaproponowaniem). W tej sytuacji często pierwszym etapem może być rozpoznanie przeciwnika, jego podatności na współpracę korupcyjną. Może to być realizowane za pomocą różnych metod wśród których na szczególną uwagę zasługuje wykonanie  np. prostego testu/badania behawioralnego, które daje badającemu informację nt. potencjalnej podatności korupcyjnej badanego a jednocześnie jest bezpieczne prawnie. Taka rozmowa może być pierwszym etapem nawiązania relacji korupcyjnej (badanie gruntu).  Rozpoznanie zjawiska na tym etapie pozwala na wczesne przeciwdziałanie, zaś umiejętne jego przeprowadzenie na uniknięcie odpowiedzialności karnej w przypadku przeciwnika niepodatnego lub niejawnie rejestrującego kontakt.

Trzeba także zwrócić uwagę na inne zjawiska, szczególnie w odniesieniu do niektórych podmiotów państwowych w których korupcja jest jedynie celem pozornym. W rzeczywistości prowadzi do dalszych działań przymuszających osobę wcześniej skorumpowaną, by ta dopuściła się innych zachowań (czynów), których w innych okolicznościach by nie popełniła.

Warto też mieć świadomość społeczno-ekonomicznych skutków korupcji, w tym wpływu korupcji na życie jednostek i grup społecznych oraz funkcjonowanie organizacji, przedsiębiorstw, organów państwa oraz Państwa jako całości. Przełożenia zjawiska korupcji na codzienność, na skutki dla państwa i obywatela, także tego który nie ma bezpośredniego udziału w zjawisku korupcyjnym (nie daje / nie bierze). Rodzajów korupcji występujących w społeczeństwie jak łapówkarstwo, nepotyzm, układy nieformalne, konflikty interesów itd… Mechanizmów kontroli społecznej. Wiedzy o służbach państwowych w których kompetencji jest walka z korupcją gdzie szukać pomocy.Do programu szkolenia, warto także wprowadzić treści oparte na wewnętrznych procedurach antykorupcyjnych jeżeli podmiot zlecający szkolenie takie procedury posiada, co wymiernie podnosi efektywność szkolenia.Program / zagadnienia omawiane podczas rozszerzonego szkolenia antykorupcyjnego:

Wprowadzenie.
Podstawowe pojęcia.
Definicja korupcji.
Rodzaje korupcji.
Odpowiedzialność karna za czyny korupcyjne.
Niekaralne formy korupcji.
Odpowiedzialność dyscyplinarna za czyny korupcyjne.
Korupcja jako cel pozorny.
Symptomy zjawisk korupcyjnych.
Czym jest "łapówka"?
Co może być "łapówką"?
Co może zostać uznane za "łapówkę"?
Kryterium wartości.
Wartość "zmienna".
Społeczno-ekonomiczne skutki korupcji.
Korzyść majątkowa lub osobista
Czym jest korzyść majątkowa?
Czym jest korzyść osobista?
Na czym polega przyjęcie korzyści majątkowej?
Na czym polega przyjęcie korzyści osobistej?
Na czym polega przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej?
Na czym polega przyjęcie obietnicy korzyści osobistej?
Osoba pełniąca funkcję publiczną.
Czym jest funkcja publiczna?
Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną?
Profilaktyka antykorupcyjna – sposoby ograniczenia korupcji.
Symptomy wystąpienia ryzyka zwiększonej podatności na korupcję.
Algorytm postępowania urzędnika (bądź innej osoby) poddawanego presji korupcyjnej.
Algorytm postępowania urzędnika (bądź innej osoby) posiadającego informacje na temat korupcyjnego zachowania innego urzędnika.
Algorytm postępowania urzędnika (bądź innej osoby), wobec którego podjęto próbę skorumpowania.
Czego urzędnik (bądź inna osoba) nie powinien robić w sytuacji podjętej wobec niego próby korupcyjnej.
Właściwa reakcja w przypadku zaistnienia zdarzenia korupcyjnego lub podejrzenia możliwości jego zaistnienia w przyszłości.
Zachowania które powinny budzić czujność i wzmożoną ostrożność podczas kontaktu.
Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z "łapówką".
Korupcja jako narzędzie w procesie wywierania nacisku (cel pozorny i cel rzeczywisty - dalekosiężny).
Wewnętrzne procedury antykorupcyjne.
Narzędzia (metody) behawioralne służące badaniu potencjalnej podatności na korupcję. Stosowanie i rozpoznanie ich stosowania.
Pytania / konsultacje indywidualne.MODUŁ WARSZTATOWY.Czas trwania rozszerzonego szkolenia antykorupcyjnego:

Szkolenie dwudnodniowe
trwające ok. 12 godzin.To jest ważne!

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce SZKOLENIA  w sekcji "Szkolenia, w których stawiamy na jakość!"

Pozostaję do dyspozycji.
Zapraszam.Cena rozszerzonego szkolenia antykorupcyjnego:

Zobacz cennik szkoleń wewnętrznych (indywidualnych oraz realizowanych w małych grupach) z dojazdem na terenie całego kraju.Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.


Więcej informacji o wykładowcy jest dostępnych w zakładce "Szkolenia - informacje ogólne o szkoleniach" w menu głównym.

Szkolenie antykorupcyjne z elementami technik przesłuchań.


SZKOLENIE ANTYKORUPCYJNE

z elementami technik przesłuchań

Szkolenia antykorupcyjne prowadzone są z uwzględnieniem wytycznych CBA dla tego typu szkoleń kierowanych do organów administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych podmiotów funkcjonujących w obszarach zagrożenia korupcją.


Opis szkolenia antykorupcyjnego z elementami technik przesłuchań:

Praca w sektorach gospodarki i administracji szczególnie narażonych na procedery korupcyjne nierozerwalnie wiąże się także z ryzykiem bycia przesłuchiwanym w związku z podejrzeniami udziału w takich procederach bądź wiedzy o nich. Przesłuchania takie nigdy nie należą do przyjemnych. Warto choć trochę poznać stosowane w trakcie takich przesłuchań metody i techniki aby nie stać się ich mimowolną ofiarą. By mieć kontrolę nad tym co się w trakcie takiego przesłuchania wokół nas dzieje. By nie dać się zmanipulować przesłuchującemu i samemu się nie pogrążyć.

Proponowane szkolenie antykorupcyjne  z elementami technik przesłuchań obejmuje zakres tematyczny opisanego powyżej rozszerzonego szkolenia antykorupcyjnego wzbogaconego o podstawowe techniki i metody przesłuchań z uwzględnieniem także podstawowych technik oporu w trakcie przesłuchań.Do programu szkolenia, warto także wprowadzić treści oparte na wewnętrznych procedurach antykorupcyjnych jeżeli podmiot zlecający szkolenie takie procedury posiada, co wymiernie podnosi efektywność szkolenia.Program / zagadnienia omawiane podczas szkolenia antykorupcyjnego z elementami technik przesłuchań:

DZIAŁ I:
KORUPCJA I ANTYKORUPCJA:
Wprowadzenie.
Podstawowe pojęcia.
Definicja korupcji.
Rodzaje korupcji.
Odpowiedzialność karna za czyny korupcyjne.
Niekaralne formy korupcji.
Odpowiedzialność dyscyplinarna za czyny korupcyjne.
Korupcja jako cel pozorny.
Symptomy zjawisk korupcyjnych.
Czym jest "łapówka"?
Co może być "łapówką"?
Co może zostać uznane za "łapówkę"?
Kryterium wartości.
Wartość "zmienna".
Społeczno-ekonomiczne skutki korupcji.
Korzyść majątkowa lub osobista
Czym jest korzyść majątkowa?
Czym jest korzyść osobista?
Na czym polega przyjęcie korzyści majątkowej?
Na czym polega przyjęcie korzyści osobistej?
Na czym polega przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej?
Na czym polega przyjęcie obietnicy korzyści osobistej?
Osoba pełniąca funkcję publiczną.
Czym jest funkcja publiczna?
Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną?  
Korupcja jako narzędzie w procesie wywierania nacisku (cel pozorny i cel rzeczywisty - dalekosiężny).

DZIAŁ II:
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI:
Profilaktyka antykorupcyjna – sposoby ograniczenia korupcji.
Symptomy wystąpienia ryzyka zwiększonej podatności na korupcję.
Algorytm postępowania urzędnika (bądź innej osoby) poddawanego presji korupcyjnej.
Algorytm postępowania urzędnika (bądź innej osoby) posiadającego informacje na temat korupcyjnego zachowania innego urzędnika.
Algorytm postępowania urzędnika (bądź innej osoby), wobec którego podjęto próbę skorumpowania.
Czego urzędnik (bądź inna osoba) nie powinien robić w sytuacji podjętej wobec niego próby korupcyjnej.
Właściwa reakcja w przypadku zaistnienia zdarzenia korupcyjnego lub podejrzenia możliwości jego zaistnienia w przyszłości.
Zachowania które powinny budzić czujność i wzmożoną ostrożność podczas kontaktu.
Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z "łapówką".
Wewnętrzne procedury antykorupcyjne.
Narzędzia (metody) behawioralne służące badaniu potencjalnej podatności na korupcję. Stosowanie i rozpoznanie ich stosowania.

DZIAŁ III:
ELEMENTY TECHNIK PRZESŁUCHAŃ:
Czym jest przesłuchanie.
Przesłuchanie jako proces prawny i psychologiczny.
Podstawowe zasady przesłuchiwania.
Przebieg procesu przesłuchania.
Gry psychologiczne i ich ukryte cele realizowane w trakcie przesłuchań.
Typy rozmów, ich cele i wykorzystanie (rozmowa sondażowa, rozmowa indagacyjna, rozmowa potwierdzająca, rozmowa wykluczająca).
Rodzaje pytań, ich cele i wykorzystanie (pytania otwarte, pytania zamknięte, pytania behawioralne, pytania przynęty, pytania naprowadzające, pytania z ukrytą odpowiedzią, pytania zamykające).
Metody oddziaływania na rozmówcę nieszczerego (metoda “wywiadu poznawczego”, metoda ujawniania związku świadka ze sprawą, metoda perswazji, metoda przypominania, metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa, metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa, metoda „ślepej uliczki", metoda „wszechwiedzy", metoda szczegółowych pytań, metoda ujawniania motywów kłamstwa, inne techniki i metody…).
Elementy mowy ciała (zachowania i przekazy pozawerbalne, odruchy kontrolowalne i bezwarunkowe,  mikrogrymasy, postawy, emocje, maskowanie przekazu pozawerbalnego, spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym, wskaźniki kłamstwa / nieszczerości).
Postępowanie po ujawnieniu nieszczerości rozmówcy.
Kryteria analizy wiarygodności wypowiedzi / relacji ze względu na treść.
Techniki obronne stosowane w celu nieujawnienia informacji.

DZIAŁ IV:
PODSUMOWANIE:
Zajęcia warsztatowe.
Pytania / konsultacje indywidualne.MODUŁ WARSZTATOWY.Czas trwania szkolenia antykorupcyjnego z elementami technik przesłuchań:

Szkolenie trzydnodniowe
trwające ok. 18 godzin.To jest ważne!

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce SZKOLENIA  w sekcji "Szkolenia, w których stawiamy na jakość!"

Pozostaję do dyspozycji.
Zapraszam.Cena szkolenia antykorupcyjnego z elementami technik przesłuchań:

Zobacz cennik szkoleń wewnętrznych (indywidualnych oraz realizowanych w małych grupach) z dojazdem na terenie całego kraju.Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.


Więcej informacji o wykładowcy jest dostępnych w zakładce "Szkolenia - informacje ogólne o szkoleniach" w menu głównym.
USŁUGI EKSPERCKIE

USŁUGI ANTYKORUPCYJNE

Świadczę usługi eksperckie, doradcze oraz wdrożeniowe w zakresie przeciwdziałania korupcji i osłony antykorupcyjnej podmiotów i osób. Swoim klientom gwarantuję pełną dyskrecję.

Świadczone usługi antykorupcyjne obejmują zagadnienia takie jak m.in.:Realizacja wszystkich usług z możliwością
DOJAZDU DO KLIENTA na terenie całego kraju.

Zapraszam.

Procedury antykorupcyjne.


Procedury antykorupcyjne


Na zlecenie podmiotów zainteresowanych stworzeniem wewnętrznych PROCEDUR ANTYKORUPCYJNYCH przygotowujemy profesjonalne procedury antykorupcyjne uwzględniające zarówno indywidualną specyfikę danego podmiotu, obszar jego działalności, specyfikę rynku jak też wytyczne w zakresie polityki antykorupcyjnej CBA.

Usługa w zakresie przygotowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych obejmuje:

1. Konsultację wstępną obejmującą zapoznanie się ze specyfiką podmiotu, oczekiwaniami zlecającego i innymi istotnymi kwestiami z punktu widzenia przyszłej instrukcji antykorupcyjnej, w oparciu o którą następuje;

2. Przygotowanie i przedstawienie wstępnych założeń do polityki antykorupcyjnej, a po ich akceptacji;

3. Przedstawienie gotowej procedury antykorupcyjnej.

4. Modyfikację procedury antykorupcyjnej uwzględniającą ewentualne uwagi zlecającego.

5. Dodatkowe konsultacje w zakresie wdrożenia polityki/procedur antykorupcyjnych w podmiocie.

Dodatkowo usługa może także być rozszerzona o przeszkolenie całości załogi lub wybranych osób w zakresie wprowadzonych procedur antykorupcyjnych i ich wdrożenia.

Pakiety antykorupcyjne.


Pakiety antykorupcyjne


Pakiety antykorupcyjne to usługa kompleksowa kierowana do podmiotów chcących wdrożyć profesjonalną politykę antykorupcyjną w swojej organizacji. W ramach pakietów antykorupcyjnych oferuję:Przygotowanie procedur antykorupcyjnych dla danego podmiotu uwzględniających zarówno indywidualną specyfikę danego podmiotu jak też wytyczne w zakresie polityki antykorupcyjnej CBA (patrz procedury antykorupcyjne).Wdrożenie polityki antykorupcyjnej w danym podmiocie.Przeszkolenie osób zatrudnionych w danym podmiocie (wskazane osoby lub cała załoga) w zakresie procedur i polityki antykorupcyjnej.Przeszkolenie osób zatrudnionych w danym podmiocie (wskazane osoby lub cała załoga) w zakresie przeciwdziałania korupcji (patrz szkolenia antykorupcyjne).Konsultacje i wsparcie eksperckie (patrz usługi eksperckie).Przygotowanie i przeszkolenie osób których zadaniem będzie w przyszłości osłona antykorupcyjna podmiotu (patrz prewencja i wewnetrzne działania zwalczające korupcję).Inne czynności wynikające ze specyfiki lub potrzeb podmiotu zlecającego.


Prewencja antykorupcyjna i wewnetrzne działania zwalczające korupcję.


Prewencja antykorupcyjna
i wewnetrzne działania zwalczające korupcję


Oferujemy wsparcie eksperckie w zakresie prewencji antykorupcyjnej oraz wewnętrznych działań nastawionych na zwalczanie korupcji i jej zapobieganie. Oferta w tym zakresie jest każdorazowo dostosowywana do specyfiki, potrzeb oraz oczekiwań podmiotu zlecającego.

Obejmuj zarówno działania prewencyjne jak i kontrolne wobec osób potencjalnie zagrożonych procederem korupcji.

W ramach usługi możemy także przeszkolić komórki lub wskazane osoby których zadaniem w przyszłości będzie wewnętrzna osłona antykorupcyjna podmiotu oraz działania prewencyjne w zakresie zapobiegania korupcji.


Antykorupcyjne usługi eksperckie.


Antykorupcyjne usługi eksperckie


Świadczę antykorupcyjne usługi eksperckie, doradcze oraz wdrożeniowe w zakresie przeciwdziałania korupcji i osłony antykorupcyjnej podmiotów i osób.Swoim klientom gwarantuję pełną dyskrecję.

Serwis o korupcji
i antykorupcji.
Szkolenie antykorupcyjne. KORUPCJA i ANTYKORUPCJA. Szkolenie antykorupcyjne. Procedury antykorupcyjne. Zwalczanie korupcji. Przeciwdziałanie korupcji. Prewencja antykorupcyjna. Niekaralne formy korupcji. Czym jest korupcja? CBA. Korupcja w firmach. Korupcja w administracji. Łapówki. Zjawisko korupcji w Polsce. Rodzaje korupcji. Przekupstwo (łapownictwo). Płatna protekcja. Nadużycie uprawnień. Udaremnianie, utrudnianie przetargu publicznego. Nepotyzm. Kumoterstwo. Konflikt interesów. Korupcja wyborcza. Szkolenia antykorupcyjne - Artur Frydrych - Szkolenia.
Wróć do spisu treści