Szkolenia | Kursy | Usługi - KINEZYKA (język i mowa ciała) - Szkolenia | Kursy | Usługi – SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – szkolenia dla firm i instytucji, szkolenia zamknięte, szkolenia in company, usługi szkoleniowe. Artur Frydrych. Szkolenia praktyczne. Warsztaty dla firm. Szkolenia dla urzędów. Szkolenia dla urzędników.

MENU
Przejdź do treści
Atuty których szukasz!
KINEZYKA

KURSY i SZKOLENIA | USŁUGI EKSPERCKIE | KONTAKT

SZKOLENIA
To jest ważne!


Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego w ramach zagadnień objętych programami moich szkoleń, ich uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.

Pozostaję do dyspozycji.
Zapraszam.

ATAK SOCJOTECHNICZNY JAKO NARZĘDZIE WYŁUDZANIA INFORMACJI.
Tytuł szkolenia:Socjotechnika i atak socjotechniczny jako narzędzia pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych podmiotu.
Opis szkolenia:


W ostatnich latach w Polsce, coraz częściej można zaobserwować zjawisko wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych do pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych przedsiębiorstw i instytucji. Większość podmiotów chcących chronić posiadane zasoby informacyjne inwestuje ogromne środki w zabezpieczenia fizyczne i teleinformatyczne, zapominając jednocześnie o zabezpieczeniu najsłabszego ogniwa systemu czyli człowieka, a tym samym pozostawia szeroko otwartą furtkę dla każdego napastnika chcącego pozyskać nieuprawniony dostęp do tych zasobów, a wykorzystującego w tym celu narzędzia socjotechniczne.Program szkolenia:


SOCJOTECHNIKA
Definicja socjotechniki,
Narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania,
Socjotechnika w otaczającej nas rzeczywistości,
Podatność na manipulacje socjotechniczne.

ATAK SOCJOTECHNICZNY
Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji,
Definicja ataku socjotechnicznego,
Dobór (typowanie) celu ataku,
Dobór czasu i miejsca ataku,
Etapy ataku socjotechnicznego,
Praktyczne metody stosowane podczas ataku,
Symptomy ataku,
Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę,
Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
Działania prewencyjne.

SOCJOTECHNIKA SZPIEGOWSKA W CYBERPRZESTRZENI
Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie,
Pozorna anonimowość w internecie,
Atak socjotechniczny w świecie wirtualnym,
Dobór celu ataku,
Czasu i miejsca ataku,
Etapy ataku,
Praktyczne metody stosowane podczas ataku,
Symptomy ataku,
Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
Niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym,
Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
Działania prewencyjne,
Ochrona własnej tożsamości w internecie,
Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie,
Nawiązywanie e-kontaktu,
Ślady naszej działalności w internecie,
Przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny.

MANIPULACJA PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM
Stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko).
Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych).
Tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających.
Techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością).
Nieprzewidywalny czynnik ludzki.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE  &  KONSULTACJE INDYWIDUALNEDodatkowe informacje o szkoleniu:Czas szkolenia:

Szkolenie jednodniowe.
(ok. 7 godzin.)


Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane w miejscu uzgodnionym ze zlecającym na terenie całego kraju.


Wykładowca:

Szkolenie prowadzi Artur Frydrych.
Więcej informacji o wykładowcy w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach lub kliknij tutaj.


Cena szkolenia:

Zobacz cennik szkoleń indywidualnych i realizowanych w małych grupach udostępniony w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach lub kliknij tutaj.


Informacje uzupełniające:

Szkolenia w których stawiamy na jakość. Dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące realizacji szkoleń udostępniamy w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach.


Dopasowanie szkolenia:

Każdy z proponowanych programów szkoleń może zostać zmodyfikowany w sposób uwzględniający życzenia zamawiającego, także poprzez dodanie zagadnień zawartych w programach innych szkoleń prezentowanych na tej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

USŁUGI EKSPERCKIE
W zakresie określonym programami poszczególnych szkoleń świadcze także usługi eksperckie, doradcze i wdrożeniowe oraz wsparcia metodycznego.

W sprawie szczegółowej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

SZKOLENIA KINEZYKA


Szkolenie:
KINEZYKA (język i mowa ciała).


Tytuł szkolenia:

KINEZYKA (JĘZYK CIAŁA / MOWA CIAŁA)
kreowanie, czytanie i interpretacja

KOMUNIKACJA I PRZEKAZ POZAWERBALNY, KREOWANIE I CZYTANIE MOWY CIAŁA, ANALIZA POSTAW I ZACHOWAŃ, MANIPULOWANIE NA STYKU PRZEKAZÓW WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO, MIĘDZYNARODOWY JĘZYK GESTÓW.O szkoleniu:

Według różnych badań przekaz werbalny (to co mówimy) stanowi zaledwie ok. 10-15% naszego przekazu który jest odbierany przez rozmówcę. Cała reszta to przekaz pozawerbalny, a więc sposób mówienia, gestykulacja, postawa i wiele innych czynników. Niespójność słów wypowiadanych z zachowaniami pozawerbalnymi często świadczy o nieszczerych intencjach rozmówcy, o blefie, o jego stosunku do omawianego tematu, o zakłopotaniu, braku pewności siebie lub wręcz przeciwnie o dobrym samopoczuciu i pewności swoich racji. Na język ciała składają się zarówno elementy które można kreować (wyćwiczyć) jak i wiele odruchów i reakcji bezwarunkowych. Umiejętność zarówno czytania mowy ciała jak też posługiwania się nią może dawać dużą przewagę w wielu sytuacjach zawodowych jak i w życiu osobistym.

Warto też zwrócić uwagę na tzw. międzynarodowy język gestów. Często jest tak, że ten sam gest w jednym kręgu kulturowym może być traktowany bardzo przyjaźnie podczas gdy w innym będzie gestem wulgarnym czy obraźliwym, a w kolejnym zupełnie niezrozumiałym. Gdy świat staje się globalną wioską, a interesy robimy na całym świecie, warto poznać i ten aspekt mowy ciała aby uniknąć niezręcznych sytuacji, które niekiedy mogą kosztować nas upadek dużego kontraktu.Program szkolenia:

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Czym jest komunikacja niewerbalna,
Co składa się na przekaz pozawerbalny,
Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna,
Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna,
Czy mowy ciała można się nauczyć?
Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym,
Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek?
Na co zwrócić szczególną uwagę?
Manipulacja sposobem mówienia,
Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji),
Punkty krytyczne.

MOWA CIAŁA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH (PREZENTACJA I OMÓWIENIE POSTAW)
Postawy i mowa ciała w biznesie,
Postawy i mowa ciała w polityce,
Postawy i mowa ciała w życiu publicznym,
Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny),
Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych,
Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów,
Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie),
Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie),
Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie),
Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie).

ASPEKTY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZEKAZEM NIEWERBALNYM
Osobowość a mowa ciała,
Wiek a mowa ciała,
Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób,
Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego,
Gestykulacja / ekspresja,
Kreacja własnego wizerunku.

IDENTYFIKACJA KŁAMSTWA ORAZ UJAWNIANIE NIESZCZERYCH POSTAW I ZACHOWAŃ W OPARCIU O PRZEKAZ NIEWERBALNY
Niewerbalne oznaki szczerości,
Niewerbalne oznaki nieszczerości,
Emocje pozorowane i szczere,
Mikrogrymasy,
Proces kłamstwa i jego uzewnętrznione objawy,
Uzewnętrzniona mimika procesów konstrukcji i rekonstrukcji pamięciowej zdarzeń.

MIĘDZYNARODOWY JĘZYK CIAŁA
Te same gesty - różne znaczenie i odbiór,
Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp.,
Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny.


ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Zajęcia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności pozyskanych w trakcie szkolenia (kreowanie własnej mowy ciała, przyjmowanie oraz rozpoznawanie określonych postaw i zachowań niewerbalnych, czytanie z mowy ciała).


Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!Pozostałe informacje o szkoleniu:

Czas szkolenia:

Szkolenie trzydniowe.
ok. 24 godzin.Cena szkolenia:

8.400 złotych
za szkolenie dla grupy od 1 do 5 osób.
Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane z dojazdem do klienta na terenie całego kraju.To jest ważne:

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.
Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.
Szkolenie wewnętrzne / dedykowane:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia organizujemy szkolenia wewnętrzne dedykowane wskazanym pracownikom zlecającej firmy bądź instytucji z programem każdorazowo profilowanym pod ich indywidualne potrzeby.


Zapraszamy!


Tytuł szkolenia:

KINEZYKA (JĘZYK CIAŁA / MOWA CIAŁA)
kreowanie, czytanie i interpretacja

KOMUNIKACJA I PRZEKAZ POZAWERBALNY, KREOWANIE I CZYTANIE MOWY CIAŁA, ANALIZA POSTAW I ZACHOWAŃ, MANIPULOWANIE NA STYKU PRZEKAZÓW WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO, MIĘDZYNARODOWY JĘZYK GESTÓW.O szkoleniu:

Według różnych badań przekaz werbalny (to co mówimy) stanowi zaledwie ok. 10-15% naszego przekazu który jest odbierany przez rozmówcę. Cała reszta to przekaz pozawerbalny, a więc sposób mówienia, gestykulacja, postawa i wiele innych czynników. Niespójność słów wypowiadanych z zachowaniami pozawerbalnymi często świadczy o nieszczerych intencjach rozmówcy, o blefie, o jego stosunku do omawianego tematu, o zakłopotaniu, braku pewności siebie lub wręcz przeciwnie o dobrym samopoczuciu i pewności swoich racji. Na język ciała składają się zarówno elementy które można kreować (wyćwiczyć) jak i wiele odruchów i reakcji bezwarunkowych. Umiejętność zarówno czytania mowy ciała jak też posługiwania się nią może dawać dużą przewagę w wielu sytuacjach zawodowych jak i w życiu osobistym.

Warto też zwrócić uwagę na tzw. międzynarodowy język gestów. Często jest tak, że ten sam gest w jednym kręgu kulturowym może być traktowany bardzo przyjaźnie podczas gdy w innym będzie gestem wulgarnym czy obraźliwym, a w kolejnym zupełnie niezrozumiałym. Gdy świat staje się globalną wioską, a interesy robimy na całym świecie, warto poznać i ten aspekt mowy ciała aby uniknąć niezręcznych sytuacji, które niekiedy mogą kosztować nas upadek dużego kontraktu.Program szkolenia:

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Czym jest komunikacja niewerbalna,
Co składa się na przekaz pozawerbalny,
Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna,
Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna,
Czy mowy ciała można się nauczyć?
Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym,
Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek?
Na co zwrócić szczególną uwagę?
Manipulacja sposobem mówienia,
Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji),
Punkty krytyczne.

MOWA CIAŁA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH (PREZENTACJA I OMÓWIENIE POSTAW)
Postawy i mowa ciała w biznesie,
Postawy i mowa ciała w polityce,
Postawy i mowa ciała w życiu publicznym,
Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny),
Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych,
Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów,
Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie),
Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie),
Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie),
Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie).

ASPEKTY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZEKAZEM NIEWERBALNYM
Osobowość a mowa ciała,
Wiek a mowa ciała,
Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób,
Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego,
Gestykulacja / ekspresja,
Kreacja własnego wizerunku.

IDENTYFIKACJA KŁAMSTWA ORAZ UJAWNIANIE NIESZCZERYCH POSTAW I ZACHOWAŃ W OPARCIU O PRZEKAZ NIEWERBALNY
Niewerbalne oznaki szczerości,
Niewerbalne oznaki nieszczerości,
Emocje pozorowane i szczere,
Mikrogrymasy,
Proces kłamstwa i jego uzewnętrznione objawy,
Uzewnętrzniona mimika procesów konstrukcji i rekonstrukcji pamięciowej zdarzeń.

MIĘDZYNARODOWY JĘZYK CIAŁA
Te same gesty - różne znaczenie i odbiór,
Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp.,
Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny.


ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Zajęcia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności pozyskanych w trakcie szkolenia (kreowanie własnej mowy ciała, przyjmowanie oraz rozpoznawanie określonych postaw i zachowań niewerbalnych, czytanie z mowy ciała).


Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!Pozostałe informacje o szkoleniu:

Czas szkolenia:

Szkolenie trzydniowe.
ok. 24 godzin.Cena szkolenia:

8.400 złotych
za szkolenie dla grupy od 1 do 5 osób.
Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane z dojazdem do klienta na terenie całego kraju.To jest ważne:

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.
Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.
Szkolenie wewnętrzne / dedykowane:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia organizujemy szkolenia wewnętrzne dedykowane wskazanym pracownikom zlecającej firmy bądź instytucji z programem każdorazowo profilowanym pod ich indywidualne potrzeby.


Zapraszamy!


USŁUGI EKSPERCKIE - KINEZYKA

Świadczę usługi eksperckie, doradcze oraz wdrożeniowe w zakresie przeciwdziałania korupcji i osłony antykorupcyjnej podmiotów i osób. Swoim klientom gwarantuję pełną dyskrecję.

Świadczone usługi antykorupcyjne obejmują zagadnienia takie jak m.in.:Realizacja wszystkich usług z możliwością
DOJAZDU DO KLIENTA na terenie całego kraju.

Zapraszam.
Mowa i język ciała.
Kreowanie mowy ciała.
Mikromimika.
Czytanie mowy ciała.
Szkolenia | Kursy | Usługi - KINEZYKA (język i mowa ciała) - kinezyka | mowa ciała | język ciała | kinezjetyka | przekaz niewerbalny | gesty | komunikacja niewerbalna | gestykulacja | mimika twarzy | mikroekspersja | mikromimika twarzy | mikrogrymasy | emocje twarzy | nauka mowy ciała | kreowanie mowy ciała | czytanie mowy ciała | Szkolenia język i mowa ciała - Artur Frydrych – Trener / Wykładowca.
Wróć do spisu treści