Programy szkoleniowo-wdrożeniowe - Szkolenia | Kursy | Usługi – SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – szkolenia dla firm i instytucji, szkolenia zamknięte, szkolenia in company, usługi szkoleniowe. Artur Frydrych. Szkolenia praktyczne. Warsztaty dla firm. Szkolenia dla urzędów. Szkolenia dla urzędników.

MENU
Przejdź do treści
Atuty których szukasz!
PROGRAMY SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWE

Oferta wsparcia kompleksowego!

SZKOLENIA
To jest ważne!


Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego w ramach zagadnień objętych programami moich szkoleń, ich uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.

Pozostaję do dyspozycji.
Zapraszam.

ATAK SOCJOTECHNICZNY JAKO NARZĘDZIE WYŁUDZANIA INFORMACJI.
Tytuł szkolenia:Socjotechnika i atak socjotechniczny jako narzędzia pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych podmiotu.
Opis szkolenia:


W ostatnich latach w Polsce, coraz częściej można zaobserwować zjawisko wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych do pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych przedsiębiorstw i instytucji. Większość podmiotów chcących chronić posiadane zasoby informacyjne inwestuje ogromne środki w zabezpieczenia fizyczne i teleinformatyczne, zapominając jednocześnie o zabezpieczeniu najsłabszego ogniwa systemu czyli człowieka, a tym samym pozostawia szeroko otwartą furtkę dla każdego napastnika chcącego pozyskać nieuprawniony dostęp do tych zasobów, a wykorzystującego w tym celu narzędzia socjotechniczne.Program szkolenia:


SOCJOTECHNIKA
Definicja socjotechniki,
Narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania,
Socjotechnika w otaczającej nas rzeczywistości,
Podatność na manipulacje socjotechniczne.

ATAK SOCJOTECHNICZNY
Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji,
Definicja ataku socjotechnicznego,
Dobór (typowanie) celu ataku,
Dobór czasu i miejsca ataku,
Etapy ataku socjotechnicznego,
Praktyczne metody stosowane podczas ataku,
Symptomy ataku,
Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę,
Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
Działania prewencyjne.

SOCJOTECHNIKA SZPIEGOWSKA W CYBERPRZESTRZENI
Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie,
Pozorna anonimowość w internecie,
Atak socjotechniczny w świecie wirtualnym,
Dobór celu ataku,
Czasu i miejsca ataku,
Etapy ataku,
Praktyczne metody stosowane podczas ataku,
Symptomy ataku,
Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego,
Niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym,
Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki,
Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego,
Działania prewencyjne,
Ochrona własnej tożsamości w internecie,
Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie,
Nawiązywanie e-kontaktu,
Ślady naszej działalności w internecie,
Przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny.

MANIPULACJA PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM
Stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko).
Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych).
Tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających.
Techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością).
Nieprzewidywalny czynnik ludzki.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE  &  KONSULTACJE INDYWIDUALNEDodatkowe informacje o szkoleniu:Czas szkolenia:

Szkolenie jednodniowe.
(ok. 7 godzin.)


Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane w miejscu uzgodnionym ze zlecającym na terenie całego kraju.


Wykładowca:

Szkolenie prowadzi Artur Frydrych.
Więcej informacji o wykładowcy w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach lub kliknij tutaj.


Cena szkolenia:

Zobacz cennik szkoleń indywidualnych i realizowanych w małych grupach udostępniony w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach lub kliknij tutaj.


Informacje uzupełniające:

Szkolenia w których stawiamy na jakość. Dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące realizacji szkoleń udostępniamy w sekcji informacji ogólnych o szkoleniach.


Dopasowanie szkolenia:

Każdy z proponowanych programów szkoleń może zostać zmodyfikowany w sposób uwzględniający życzenia zamawiającego, także poprzez dodanie zagadnień zawartych w programach innych szkoleń prezentowanych na tej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

USŁUGI EKSPERCKIE
W zakresie określonym programami poszczególnych szkoleń świadcze także usługi eksperckie, doradcze i wdrożeniowe oraz wsparcia metodycznego.

W sprawie szczegółowej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

Czym są PROGRAMY SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWE?


Programy szkoleniowo-wdrożeniowe to specjalna, a zarazem unikalna na rynku komercyjnym oferta kierowana do biznesu oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych rozwojem w określonych dziedzinach objętych ofertą.


 
 
Usługa kompletna.

 
Oferta ta jest kompleksowa i jak wskazuje nazwa, obejmuje swoim zakresem kompletną usługę począwszy od przygotowania od podstaw kadr (szkolenie teoretyczne i warsztatowe), a niekiedy nawet wcześniej bo od etapu doboru i oceny przydatności tych kadr, poprzez ich wdrożenie i wspólne prowadzenie już faktycznych początkowych etapów realizacji na rzecz podmiotu zlecającego tak by świeżo przygotowani pracownicy nabrali doświadczenia praktycznego w warunkach rzeczywistej pracy a nie warunkach pozorowanych, wdrożyli się w nowe zadania popełniając przy tym możliwie najmniej błędów.


 
 
Czas i zakres realizacji.

 
Zakres i schemat realizacyjny takiego programu każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Szacowany czas trwania programu to minimum 3 – do 6 miesięcy w zależności od specyfiki firmy i branży oraz indywidualnych ustaleń i oczekiwań zlecającego.


 
 
Gwarancja poufności.

 
Swoim klientom gwarantuję zachowanie w tajemnicy zarówno faktu przyjęcia i realizacji zlecenia jak też jego zakresu oraz osób uczestniczących w projekcie. Takich gwarancji beztrosko potrafi udzielać wiele podmiotów, ale ile z nich posiada wiedzę i kwalifikacje by ich skutecznie dotrzymać.  Sprawdź zanim zamówisz! Po co potem czytać o swoich realizacjach w internecie czy innych mediach? Pamiętaj, że żadne umowy, deklaracje czy inne podpisane zobowiązania tak naprawdę niczego nie gwarantują. Prawo nie zabezpiecza. Zabezpieczają jedynie realne działania faktyczne. To oczywiście nie jest argument przeciwko zabezpieczeniom formalnym, ale trzeba mieć świadomość ich ułomności. Mówię o tym otwartym tekstem, gdyż tylko na uczciwych zasadach opartych na lojalności można budować zaufanie, niezbędne przy realizacjach takich ofert.


 
 
Indywidualne podejście.

 
GWARANCJA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO KLIENTA!
 
To jedyna taka oferta. BEZKONKURENCYJNA! Prawdziwie indywidualne podejście do Klienta!

 
Bez udziału pośredników i osób trzecich. Znam swoich klientów, ich potrzeby i specyfikę. Oni znają mnie. Rozmawiamy zawsze bezpośrednio. Wszystko omawiamy między sobą. Nie ma zbędnych świadków czy uczestników rozmów ani nawet osób o nich wiedzących. Nikt czyj udział nie jest bezwzględnie niezbędny do realizacji zlecenia nie jest o nim informowany. Nawet umowy i rozliczenia mogą być tak zawierane i rozliczane by stanowiły zadość wymogom formalno-prawnym ale nie pozwalały ustalać „niewygodnych” czynności. Sprawdź. Nie kupuj kota w worku.Wybierz interesujący Ciebie program szkoleniowo-wdrożeniowy który następnie wspólnie dopasujemy do twoich potrzeb i możliwości.Programy szkoleniowo-wdrożeniowe:


Specjalista ds. NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW.

GRUPY i ZESPOŁY ZADANIOWE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA do niejawnej realizacji zadań z zakresu operacyjnej asekuracji biznesu.

Komórki ds. KREOWANIA OPINII, POGLĄDÓW i PERCEPCJI SPOŁECZNEJ (tzw. SPIN DOKTOR).

Specjalista ds. PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI.


Programy szkoleniowo-wdrożeniowe to specjalna, a zarazem unikalna na rynku komercyjnym oferta kierowana do biznesu oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych rozwojem w określonych dziedzinach objętych ofertą.
 
 
Usługa kompletna.
 
Oferta ta jest kompleksowa i jak wskazuje nazwa, obejmuje swoim zakresem kompletną usługę począwszy od przygotowania od podstaw kadr (szkolenie teoretyczne i warsztatowe), a niekiedy nawet wcześniej bo od etapu doboru i oceny przydatności tych kadr, poprzez ich wdrożenie i wspólne prowadzenie już faktycznych początkowych etapów realizacji na rzecz podmiotu zlecającego tak by świeżo przygotowani pracownicy nabrali doświadczenia praktycznego w warunkach rzeczywistej pracy a nie warunkach pozorowanych, wdrożyli się w nowe zadania popełniając przy tym możliwie najmniej błędów.
 
 
Czas i zakres.
 
Zakres i schemat realizacyjny takiego programu każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Szacowany czas trwania programu to minimum 3 – do 6 miesięcy w zależności od specyfiki firmy i branży oraz indywidualnych ustaleń i oczekiwań zlecającego.
 
 
Gwarancja poufności.
 
Swoim klientom gwarantuję zachowanie w tajemnicy zarówno faktu przyjęcia i realizacji zlecenia jak też jego zakresu oraz osób uczestniczących w projekcie. Takich gwarancji beztrosko potrafi udzielać wiele podmiotów, ale ile z nich posiada wiedzę i kwalifikacje by ich skutecznie dotrzymać.  Sprawdź zanim zamówisz! Po co potem czytać o swoich realizacjach w internecie czy innych mediach? Pamiętaj, że żadne umowy, deklaracje czy inne podpisane zobowiązania tak naprawdę niczego nie gwarantują. Prawo nie zabezpiecza. Zabezpieczają jedynie realne działania faktyczne. To oczywiście nie jest argument przeciwko zabezpieczeniom formalnym, ale trzeba mieć świadomość ich ułomności. Mówię o tym otwartym tekstem, gdyż tylko na uczciwych zasadach opartych na lojalności można budować zaufanie, niezbędne przy realizacjach takich ofert.
 
 
Indywidualne podejście.
 
GWARANCJA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO KLIENTA!
 
To jedyna taka oferta. BEZKONKURENCYJNA! Prawdziwie indywidualne podejście do Klienta!
 
Bez udziału pośredników i osób trzecich. Znam swoich klientów, ich potrzeby i specyfikę. Oni znają mnie. Rozmawiamy zawsze bezpośrednio. Wszystko omawiamy między sobą. Nie ma zbędnych świadków czy uczestników rozmów ani nawet osób o nich wiedzących. Nikt czyj udział nie jest bezwzględnie niezbędny do realizacji zlecenia nie jest o nim informowany. Nawet umowy i rozliczenia mogą być tak zawierane i rozliczane by stanowiły zadość wymogom formalno-prawnym ale nie pozwalały ustalać „niewygodnych” czynności. Sprawdź. Nie kupuj kota w worku.PROGRAMY SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWE

Programy szkoleniowo-wdrożeniowe to specjalna, a zarazem unikalna na rynku oferta dla biznesu. Poznaj szczegóły poniższych programów i rozważ ich przydatność dla twojego biznesu:

Specjalista ds. NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW.

GRUPY i ZESPOŁY ZADANIOWE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA do niejawnej realizacji zadań z zakresu operacyjnej asekuracji biznesu.

Komórki ds. KREOWANIA OPINII, POGLĄDÓW i PERCEPCJI SPOŁECZNEJ (tzw. SPIN DOKTOR).

Specjalista ds. PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI.

Zapraszam...


PROGRAM SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWY

Specjalista ds.
NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW

Nawiązanie właściwego kontaktu to fundament każdego biznesu. To bezpośredni dostęp do potrzebnej informacji, to możliwość skutecznego dotarcia z ofertą do właściwych (decyzyjnych) osób, to przyjazne rozpatrzenie oferty…

Era handlowców-akwizytorów biegających od firmy do firmy, od drzwi do drzwi, uporczywie wydzwaniających i natrętnie wciskających swoją ofertę jest przeżytkiem. Takie działania nie tylko, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów to w dodatku wywołują niechęć klientów. Ich skuteczność ogranicza się do pozyskiwania tzw. drobnicy. Takimi metodami nie pozyska się intratnego kontraktu. Gdy mowa o „dużych” kontraktach wówczas odpowiednie kontakty to podstawa.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, że są tacy ludzie którzy potrafią dotrzeć do każdego? Zawsze potrafią nawiązać kontakt z właściwą osobą? Nic nie dzieje się bez ich wiedzy? Są zawsze w centrum wydarzeń…

To oni negocjują (często zakulisowo) intratne kontrakty, udział w rozwojowych przedsięwzięciach biznesowych, „załatwiają” sprawy, ect…

Tacy specjaliści nie biorą się  z ulicy. Nie są talentami samorodnymi…

Oczywiście pewne predyspozycje są niezbędne, ale dalej to już wiedza i umiejętności których nie zdobywa się na uniwersytetach… To odpowiednie szkolenia łączące teorię z praktyką. Praktyką rozumianą nie tylko jako zajęcia warsztatowe ale przede wszystkim jako realizacje w terenie, zarówno w warunkach pozorowanych jak i rzeczywistych.

Program szkoleniowo-wdrożeniowy „Specjalista ds. nawiązywania kontaktów” jest unikalną propozycją na rynku komercyjnym angażującą wiedzę, umiejętności i doświadczenie specjalistów wywiadu gospodarczego w zakresie docierania do wytypowanych osób (proces typowania, opracowywania, planowania, budowania legendy, nawiązywania kontaktu, budowania więzi i relacji, przenoszenia ich na grunt biznesowy) dla celów handlowo-biznesowych, obejmującą całokształt zagadnienia, począwszy do doboru kadr i zapewnienia ich lojalności, poprzez ich szkolenie (teoretyczne i praktyczne), aż po wdrożenie w nowe obowiązki czyli faktyczne rozpoczęcie realizacji zadań biznesowych. Program nie kończy się w momencie przeszkolenia wytypowanych osób ale trwa do czasu faktycznego osadzenia ich w nowych zadaniach, do czasu pełnego usamodzielnienia działu.

Szacowany czas trwania programu to minimum 3 –do 6 miesięcy w zależności od specyfiki firmy i branży oraz indywidualnych ustaleń i oczekiwań zlecającego.

Po dodatkowe informacje nt.
tej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.PROGRAM SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWY

GRUPY i ZESPOŁY ZADANIOWE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
do niejawnej realizacji zadań z zakresu operacyjnej asekuracji biznesu.
W ramach tej oferty realizuję tworzenie oraz szkolenie (od podstaw) zespołów zadaniowych powołanych w organizacjach do realizacji czynności z zakresu pozyskiwania i ochrony zasobów informacyjnych, neutralizacji bądź minimalizacji zagrożeń szpiegostwem przemysłowym, ochrony operacyjnej organizacji i jej zasobów rzeczowych i ludzkich, działań kontrinwigilacyjnych oraz innych czynności gwarantujących bezpieczne realizowanie celów i zadań gospodarczych (biznesowych) organizacji w warunkach agresywnej konkurencji prowadzącej aktywnie wrogie działania.

Szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne oraz warsztaty praktyczne prowadzone w terenie w warunkach realistycznych (tereny o różnym stopniu urbanizacji, obiekty ogólnodostępne w trakcie ich bieżącej działalności - banki, hotele, centra handlowe, restauracje, inne zależne od potrzeb).

W ramach powyższych czynności przygotowuję także sposób maskowania istnienia takiej komórki zadaniowej w strukturze formalnej organizacji.

Po dodatkowe informacje nt.
tej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.PROGRAM SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWY

Komórki ds. KREOWANIA OPINII,
POGLĄDÓW i PERCEPCJI SPOŁECZNEJ

Po dodatkowe informacje nt.
tej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.PROGRAM SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWY

Specjalista ds.
PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

Przeciwdziałanie korupcji wewnątrz własnej organizacji to zadanie nie tylko niełatwe ale i niewdzięczne.

W ramach naszego programu szkoleniowo-wdrożeniowego pt. Specjalista ds. przeciwdziałania korupcji PROFESJONALNIE PRZYGOTUJEMY CIĘ DO JEGO REALIZACJI I POMOŻEMY WDROŻYĆ SIĘ W PRZYSZŁE ZADANIA od podstaw.

Program szkoleniowo-wdrożeniowy „Specjalista ds. przeciwdziałania korupcji” jest unikalną propozycją na rynku komercyjnym angażującą wiedzę, umiejętności i doświadczenie specjalistów wywiadu gospodarczego w zakresie ....

Program nie kończy się w momencie przeszkolenia wytypowanych osób ale trwa do czasu faktycznego osadzenia ich w nowych zadaniach, do czasu pełnego usamodzielnienia działu.

Szacowany czas trwania programu to minimum 3 –do 6 miesięcy w zależności od specyfiki firmy i branży oraz indywidualnych ustaleń i oczekiwań zlecającego.

Po dodatkowe informacje nt.
tej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
Wróć do spisu treści